Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2015

Datum: Söndag den 5 mars kl. 13.00
Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan
Pärlgatan 7a
691 41 Karlskoga

Dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Adjungeringar
9. Fastställande av dagordning
10. Verksamhetsberättelse
11. Ekonomisk berättelse
12. Revisionsberättelse
13. Frågan om ansvarsfrihet
14. Verksamhetsplan
15. Motioner

a) Föreningens syfte

16. Medlemsavgift
17. Avstängda medlemmar/deltagare
18. Budget
19. Val av styrelse
20. Val av valberedning
21. Val av revisor
22. Övriga frågor

a) Val av ungdomsledare
23. Mötets avslutande

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info[snabela]svartagalten.se eller på FaceBook senast söndag den 28/2 så vi vet hur många som tänker komma och så att vi vet att vi kan göra plats för alla. Vi bjuder på fika.

Vill du inkomma med motion eller förslag till ungdomsledare till mötet? Skicka in via mail senast söndagen den 28/2.

Omröstning för ungdomsledare sker anonymt under årsmötet. Alla medlemmar som ska rösta eller röstas in måste medverka under mötet.

Man har rätt att nominera valfri person, även sig själv, men läs denna text nedan och fundera på om personen i fråga är lämplig:

Vad är en ungdomsledare och vad innebär det?

Vi ser gärna en grupp av tjejer och killar, gärna med lite olika delintressen för att få en bra spridning och utvecklande grupp, alla måste inte vara insnöade på spel men ett visst intresse krävs. Att någon sedan hellre driver föreningen administrativt och några helst hittar på saker att göra ser vi endast som positivt.

Att vara ledare inom föreningens ungdomsgrupp medför ett ökat ansvar såväl som ökade möjligheter att få påverka föreningen samt ha roligt kort och gott.

Vi i styrelsen vill tydliggöra att det krävs mer av ungdomsledare än att ”bara” spela spel och låsa upp lokalen. En grupps sammanhållning handlar om kamratskap, lojalitet, lagande och förmåga att samarbeta. För att detta ska fungera krävs att alla , var och en i gruppen, bidrar på sitt sätt.

 • Arbetet bakom detta innebär bl.a.
 • Ta ansvar och presentera föreningen
 • Ha kontakt med myndigheter
 • Regelbundet kolla mailboxen och svara på mail
 • Sköta FaceBook sidan/hemsidan
 • Regelbundet delta på möten och utbildningar
 • Allteftersom dokumentera verksamheten och fylla i underlag för studiecirklar
 • Hålla god ordning i lokalen, den ska städas, hållas rent och hel
 • Delta på aktiviteter även om de kanske inte är ens egna största intresse
 • Inte vara kriminellt verksam eller nyttja drogerVi har valt att stolpa upp styrkor som vi ser hos en ungdomsledare, det finns inte någon som uppfyller samtliga, det är inte meningen, men man bör känna igen sig mot flertalet:
 • Viss kännedom och intresse av spelhobbyn
 • Tålamod – stå ut med allt från en tjatig styrelse, busiga ungdomar till trotsiga tonåringar
 • Social acceptans – alla är välkomna även om man inte tycker om alla eller deras åsikter
 • Inneha medvetenhet om att det följer ett ”tråkigt” ansvar
 • Vare en god förebild, tänka sig för vad man skriver på FaceBook, hur man uttrycker sig osv.
 • Samarbetsvillig – kunna anpassa sig efter föreningens bästa
 • Vara en god kamrat
 • Ta ansvar både för sin del som helheten
 • Att vara tydlig med vad jag känner och tycker
 • Att vara lojal mot fattade beslut
 • Att bidra med sånt jag är bra på
 • Att ha överinseende med andras misstag
 • Att vara generös och dela med sig
 • Bidra till god stämning
 • Att stötta kompisar med problem
 • Att visa uppskattning för sånt andra gör
 • Att i god tid meddela om något går snett eller en uppgift inte går att lösa
 • Att våga säga ifrån
 • Att be om ursäkt då jag gjort bort migMan behöver inte fylla alla punkter men ha ett genuint intresse och vara medveten om att det följer ett ansvar.

  Välkomna!

   

Kallelse årsmöte för verksamhetsåret 2014

Datum: Söndag den 15 februari kl. 11.00
Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan
Pärlgatan 7a
691 41 Karlskoga

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Adjungeringar
9. Fastställande av dagordning
10. Verksamhetsberättelse
11. Ekonomisk berättelse
12. Revisionsberättelse
13. Frågan om ansvarsfrihet
14. Verksamhetsplan
15. Motioner

a) Föreningens syfte

16. Medlemsavgift
17. Avstängda medlemmar/deltagare
18. Budget
19. Val av styrelse
20. Val av valberedning
21. Val av revisor
22. Övriga frågor

a) Val av ungdomsledare
23. Mötets avslutande

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info[snabela]svartagalten.se eller på FaceBook senast söndag den 8/2 så vi vet hur många som tänker komma och så att vi vet att vi kan göra plats för alla. Vi bjuder på fika.

Vill du inkomma med motion till mötet? Skicka in via mail senast söndagen den 8/2.

Vill du komma med förslag och nomineringar till vilka som ska vara ungdomsledare?

Det finns olika vägar att göra detta:

 1. Du som vill vara anonym: maila till elin[snabela]svartagalten.se eller skicka via sms. Ska vara inskickat senast söndagen den 8/2
 2. Lämna under årsmötet men detta blir då inte anonymt utan ett öppet förslag

Omröstning sker sedan anonymt under årsmötet. Alla medlemmar som ska rösta eller röstas in måste medverka under mötet.

Man har rätt att nominera valfri person, även sig själv, men läs denna text nedan och fundera på om personen i fråga är lämplig:

Vad är en ungdomsledare och vad innebär det?

Vi ser gärna en grupp av tjejer och killar, gärna med lite olika delintressen för att få en bra spridning och utvecklande grupp, alla måste inte vara insnöade på spel men ett visst intresse krävs. Att någon sedan hellre driver föreningen administrativt och några helst hittar på saker att göra ser vi endast som positivt.  

Att vara ledare inom föreningens ungdomsgrupp medför ett ökat ansvar såväl som ökade möjligheter att få påverka föreningen samt ha roligt kort och gott.

Vi i styrelsen vill tydliggöra att det krävs mer av ungdomsledare än att ”bara” spela spel och låsa upp lokalen. En grupps sammanhållning handlar om kamratskap, lojalitet, lagande och förmåga att samarbeta. För att detta ska fungera krävs att alla , var och en i gruppen, bidrar på sitt sätt.

 • Arbetet bakom detta innebär bl.a.
 • Ta ansvar och presentera föreningen
 • Ha kontakt med myndigheter
 • Regelbundet kolla mailboxen och svara på mail
 • Sköta FaceBook sidan/hemsidan
 • Regelbundet delta på möten och utbildningar
 • Allteftersom dokumentera verksamheten och fylla i underlag för studiecirklar
 • Hålla god ordning i lokalen, den ska städas, hållas rent och hel
 • Delta på aktiviteter även om de kanske inte är ens egna största intresse
 • Inte vara kriminellt verksam eller nyttja droger

Vi har valt att stolpa upp styrkor som vi ser hos en ungdomsledare, det finns inte någon som uppfyller samtliga, det är inte meningen, men man bör känna igen sig mot flertalet:

 • Viss kännedom och intresse av spelhobbyn
 • Tålamod – stå ut med allt från en tjatig styrelse, busiga ungdomar till trotsiga tonåringar
 • Social acceptans – alla är välkomna även om man inte tycker om alla eller deras åsikter
 • Inneha medvetenhet om att det följer ett ”tråkigt” ansvar
 • Vare en god förebild, tänka sig för vad man skriver på FaceBook, hur man uttrycker sig osv.
 • Samarbetsvillig – kunna anpassa sig efter föreningens bästa
 • Vara en god kamrat
 • Ta ansvar både för sin del som helheten
 • Att vara tydlig med vad jag känner och tycker
 • Att vara lojal mot fattade beslut
 • Att bidra med sånt jag är bra på
 • Att ha överinseende med andras misstag
 • Att vara generös och dela med sig
 • Bidra till god stämning
 • Att stötta kompisar med problem
 • Att visa uppskattning för sånt andra gör
 • Att i god tid meddela om något går snett eller en uppgift inte går att lösa
 • Att våga säga ifrån
 • Att be om ursäkt då jag gjort bort mig

Man behöver inte fylla alla punkter men ha ett genuint intresse och vara medveten om att det följer ett ansvar.

Välkomna!

God Jul & Gott Nytt Spelår!

Ännu en termin har gått och ungdomsverksamheten har haft den traditionella grötavslutningen, i år var gröten blå 🙂

Verksamheten är nu stängd fram tills början av januari, lokalen kan vara öppen om ledare är på plats men för besked om detta prata med ledarna eller ha koll på Facebook.

Vi ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår med roliga och givande verksamhet, hoppas vi ses!

Just ja – missa inte ungdomsverksamhetens LAN, NöffWars den 2-5 januari. Mer information finns här:

https://www.facebook.com/events/571055773026232/?ref_dashboard_filter=upcoming