Nyheter

Senaste nytt!

Vi vet inte hur mycket som märkts av där ute men föreningen har hittills i år rullat på ganska rutinbaserat inom alla arbetsgrupper. Verksamheten har inte minskat på något sätt men inte heller ökats på eller utvecklats, detta då möjligheten … Läs mer

Nytt år, nytt blod och nya öppettider

Nu är årsmötet för 2013 klart och en del förändringar i och med det. En förändring är att styrelsen utökats med en ledamot och antalet ungdomsledare minskades till fem personer. Med nya namn i styrelsen, ungdomsledargruppen och ansvariga för ansvarsgrupperna … Läs mer

Kallelse årsmöte för verksamhetsåret 2013

Datum: Lördag den 1 mars kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan Pärlgatan 7 A, Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. Val av … Läs mer