Månadsarkiv: mars 2013

Kastariaträff med boffer

Välkommen till förmöte inför det avslutande lajvet i Kastaria-kampanjen. När: Lördag 6/4 kl. 10.00 Var: Nygatan 32, Örebro Svarta Galten har hyrt NBV:s lokaler i centrala Örebro hela dagen, det finns gott om plats för möten, hantverkande samt boffer. Detaljerat … Läs mer

Årsmöte

Svarta Galten kallar härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2012. Datum: Onsdag 20/3-2013 kl. 18.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7 A, Karlskoga Kulturskolan, källarplan Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare … Läs mer