Månadsarkiv: februari 2014

Kallelse årsmöte för verksamhetsåret 2013

Datum: Lördag den 1 mars kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan Pärlgatan 7 A, Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. Val av … Läs mer