Månadsarkiv: januari 2015

Kallelse årsmöte för verksamhetsåret 2014

Datum: Söndag den 15 februari kl. 11.00 Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan Pärlgatan 7a 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. … Läs mer