Månadsarkiv: februari 2016

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2015

Datum: Söndag den 5 mars kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan Pärlgatan 7a 691 41 Karlskoga Dagordning:  1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. Val av … Läs mer