Extrainsatt årsmöte

Hejsan!
Diskussioner har förts och nu är det dags att ta beslut om frågan kring införande av ev. medlemsavgift. Ta chansen att vara med och påverka!

Datum: Lördagen 8/12-2012 kl. 12.00
Plats:Föreningslokalen
Pärlgatan 7 A, Karlskoga
Kulturskolan, Källarplan

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Adjungeringar
9. Fastställande av dagordning
10. Motioner
11. Medlemsavgift
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info@svartagalten.se senast lördagen den 1/12 så vi vet hur många som tänker komma och så att vi vet att vi kan göra plats för alla. Vi bjuder på fika. Sista datum för inskickande av motioner är lördagen den 1/12.

Välkomna!
//Styrelsen