Historik

Vintern 2001 satt några killar i Karlskoga och planerade ett lajv som skulle heta ”Kungens Krona”. För att kunna genomföra projektet behövdes en förening. Det var här idén till Svarta Galten föddes. Föreningen bildades och anslöts till Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund med 1 600 anslutna föreningar och totalt 72 500 medlemmar). År 2002 genomfördes föreningens första projekt – lajvet ”Kungens Krona” och sommaren 2013 hölls ett avslutande för kampanjen som kom att kallas ”Kastaria”. En kampanj som satt spår inom såväl lajvsverige som föreningen.

Under årens lopp har arrangörsgruppen bytt människor, lagt till människor och framförallt lärt sig mycket nytt. Föreningen har genomfört tolv  lajvarrangemang bakom sig varav flertalet har lockat mer än 400 deltagare.

År 2002 byggdes en by att ha det första lajvet i.Platsen visade sig dock inte vara lämpligför detta så en ny plats letades ut och nya byggnationer påbörjades. Här byggdes över tio  boendehus, ett värdshus samt en kyrka men hyreskontraktet över marken kunde ej förnyas varav området nu rivs och vi söker ny mark för nya projekt.

Föreningens främsta syfte är att främja levande rollspel. Så har också gjorts i många år. Vårterminen 2006 påbörjades dock något nytt. En vision om framtidens lajvare framträdde och föreningen startade en ungdomsverksamhet som skulle främja rollspelandet och framförallt lajvandet. I dagsläget är verksamheten i full gång – ungdomar i åldrarna elva och uppåt får en chans att prova på rollspel, lajv och brädspel, med vägledning från erfarna spelare. Visionen är att ungdomarna i framtiden ska ta över verksamheten och vara nästa generations lajvare och lajvarrangörer.

I samband med den nystartade verksamheten hade vi en liten inriktning mot figurspel. Föreningen har nu en aktiv Warhammer-grupp, som representerar föreningen ute i figurspelssverige.

Under årens lopp har föreningen anordnat ett antal äventyrsvandringar åt Svenska kyrkan. Syftet med vandringarna har varit att låta konfirmander få en känsla av det historiska bakom religionen samt en inblick i hur det är att vara förföljd på grund av sin religion. I dagsläget genomför vi ”Riddardubbningar” samman Svenska kyrkan och Karlskoga kommun i arbete mot mobbning. (Observera att föreningen fortfarande är religiöst obunden trots samarbete med Svenska kyrkan.)

Föreningen försöker hela tiden vidga sina vyer och anordnar mer än bara lajv. Vi har anordnat medeltida middagar , varit med och arrangerat mångkulturell musikafton med afrikansk musik, andra temakvällar m.m.