Det här är Svarta Galten

Föreningen Svarta Galten med säte i Karlskoga kom från början att starta som ett lajvprojekt men är idag så mycket mer. Vi har byggt och tyvärr även rivit en lajvby med över tio boendehus, värdshus och kyrka och söker nu idag mark till ett nytt projekt.

Visst arrangerar vi lajv ännu; stora som små, men idag finns det också bland annat en väldigt aktiv ungdomsverksamhet som träffas en till flera gånger i veckan. Denna verksamhet har förgrenat sig i olika grupper, t.ex. en som riktar sig mot verksamhet för tjejer och en grupp med bordsspelet Warhammer.

Januari 2006 startade Svarta Galtens ungdomsverksamhet, med inriktning mot all form av rollspel. Tanken med ungdomsverksamheten är att vi ska få in nytt ungt blod i föreningen. Någon gång i framtiden är det de som är huvudarrangörer för föreningens lajv och kan driva föreningen framåt.

Syftet med att starta ungdomsverksamheten var just att ta fram nästa generations lajvare och lajvarrangörer. Sakta men säkert riktar vi ungdomarna mot lajvandet och dess härligheter. Kläder skall sys och utrustning skall tillverkas. Framförallt ska man ta till sig spelandet och allt det roliga inom improviserad teater!

Verksamheten har även breddats inom de högre åldrarna. Under åren har vi medverkat i olika utställningar inom lajv och medeltid, hjälpt Örebro universitets spexgrupp, samt arrangerat olika studiecirklar inom olika hantverk – allt från hur man bygger ett lajvhus eller en kyrka till hur man syr paviljonger eller skriver kalligrafi.

Via såväl hörsägen som medial uppmärksamhet har föreningen Svarta Galten blivit alltmer känd, vilket lett till ett ökat allmänt intresse. Vår tidigare medeltida by Glimminge har hyrts ut till olika föreningar och intressegrupper för allt från ungdomslajv till temafester. Vi har arrangerat galtaftnar med grillning, lek, sång och dans och haft flertalet byggveckor då man har kunnat komma ut och hjälpa till med att bygga och förbättra vår by. Vi har även arrangerat gammeldags höstdagjämning med eld, musik och sång av olika kulturella slag. Utöver detta har föreningen genomfört flertalet olika äventyrsvandringar med olika teman åt svenska kyrkan; däribland sagovandring för mindre barn, tidig kristendom och Jesu sista dagar.

Vi har ett samarbete med Karlskoga kyrka som hyr in vår ungdomsverksamhet en till några gånger per termin för så kallad ”riddardubbning” i ett gemensamt arbete mot mobbning. Våra ungdomar framför en kortare teaterpjäs och dubbar barn som deltagit i riddarskolan.

Föreningen Svarta Galten har samarbete med olika föreningar, däribland Kristinehamns medeltidsgille och Nykterhetsrörelsens verksamhet med flera.