Lajv

HusSvarta Galtens lajvverksamhet är just för stunden vilande men det pågår rivning och städning av lajvområdet Glimminge och en spännande jakt efter nytt lajvområde.

Framtiden hoppas vi bjuder på möjligheter till nya lajv inom olika genrer och stilar. Möjlighet finns för den som önskar att arrangera inom Kastariavärlden. Kontakta oss för vidare diskussion.