Rollspel

Ett rollspel är ett spel där deltagarna antar roller, det vill säga de låtsas vara någon annan. Det finns rollspel inom alla möjliga olika genrer – allt från medeltids- och fantasyinspirerade till mystik, skräck, humor och framtida rymdspel.

Rollspel bygger vanligen på en fördelning mellan deltagarna där en deltagare tar rollen som spelledare (SL) och resten spelare. Spelledaren har till uppgift att skapa förutsättningarna för spelet i form av den ramberättelse som spelarna förväntas uppleva via sina rollpersoner. Denna berättar och beskriver världen, miljön, sinnerintryck och händelser som sker i spelet via dialog och tar rollen av olika personer i spelets värld. Spelarna beskriver sina reaktioner på de förutsättningar som spelledaren givit varpå spelledaren beskriver konsekvenserna av dessa handlingar.

Målet med rollspel är att skapa en intressant och spännande berättelse som alla deltagare kan känna glädje i att vara delaktiga i. Det är viktigt att förstå att rollspel inte är någon tävling mellan deltagarna och att det alltså inte går att ”vinna” i traditionell mening. Det kan handla om en utmaning där spelarna tillsammans ska försöka klara av något problem eller överkomma något hinder som spelledaren skapat, och segern kan alltså anses infalla om alla spelare tillsammans klarat av uppdraget. Många spelar dock rollspel helt utan dylika vinstkriterier och för sådana spelare är det skapandet av en intressant berättelse och/eller inlevelsen i en fiktiv karaktär som utgör nöjet med rollspel.