Bli medlem

Medlemsförmåner

  • Olycksfallsförsäkring under pågående föreningsverksamhet (t.ex. lajv) genom Folksam
  • 10 % rabatt vid hyra av rekvisita från föreningen (exempelvis paviljong, vargbestdräkt, trolldräkt, kittel med trefot med mera)
  • Möjlighet att delta i studiecirklar arrangerade av Svarta Galten.
  • Möjlighet att ta del av Svarta Galtens rabatter och förmåner hos föreningens samarbetspartners. Vi har vid tidigare arrangemang haft rabatter hos Korps hantverksbod, Den lilla drakens lya och sömmerskan Anna Lundin.
  • Möjlighet att delta i föreningens ungdomsverksamhet om du är mellan 11-25 år

Medlemsförmånerna kan med tiden komma att bli fler och bättre.

Villkor

Medlemskapet är helt gratis och innebär inga som helst förpliktelser förutom att följa våra stadgar, regler och policys. Ett medlemskap löper fram till innevarande räkenskapsårs slut (till och med den 31 december) och förnyas inte per automatik vid nästa räkenskapsårs början.

Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas av oss för att förmedla information om Svarta Galtens verksamhet.

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret