Styrelsen och övriga ansvariga

 
Styrelsen

Ordförande
Max Renberg

Vice ordförande
Anders Söderström
Anders

Kassör
Tobias Högström
Tobias

Vicekassör
Kenny Svensson

Sekreterare, ledamot
Elin Jibbefors
Elin

Vice sekreterare, ledamot
Johan Israelsson

Ledamot
David Christensen
Simon Rosenkvist

 
Övriga ansvariga

Ungdomsverksamhet
Christoffer Otter
Ungdomsverksamhet

Lajvområde
Lars-Åke Johansson
Lars-Åke

Lajv
Anders Jibbefors Söderström
Anders