Ungdomsledare

Ungdomsordförande:

Christoffer Otter (2014/2015)
 

Ungdomsledare:

Caroline Otter (2015/2016)
David Christensen (2015/2016)
Johan Israelsson (2014/2015)
Simon Rosenkvist(2014/2015)
 

Vad är en ungdomsledare och vad innebär det?

Vi ser gärna en grupp av tjejer och killar, gärna med lite olika delintressen för att få en bra spridning och utvecklande grupp, alla måste inte vara insnöade på spel men ett visst intresse krävs. Att någon sedan hellre driver föreningen administrativt och några helst hittar på saker att göra ser vi endast som positivt.

Att vara ledare inom föreningens ungdomsgrupp medför ett ökat ansvar såväl som ökade möjligheter att få påverka föreningen samt ha roligt kort och gott.

Vi i styrelsen vill tydliggöra att det krävs mer av ungdomsledare än att ”bara” spela spel och låsa upp lokalen. En grupps sammanhållning handlar om kamratskap, lojalitet, laganda och förmåga att samarbeta. För att detta ska fungera krävs att alla , var och en i gruppen, bidrar på sitt sätt.

Arbetet bakom detta innebär bl.a.

  • Ta ansvar och presentera föreningen
  • Ha kontakt med myndigheter
  • Regelbundet kolla mailboxen och svara på mail
  • Sköta FaceBook sidan/hemsidan
  • Regelbundet delta på möten och utbildningar
  • Allteftersom dokumentera verksamheten och fylla i underlag för studiecirklar
  • Hålla god ordning i lokalen, den ska städas, hållas rent och hel
  • Delta på aktiviteter även om de kanske inte är ens egna största intresse
  • Följa föreningens policy mot mobbning, tobak, alkohol samt droger

Vi har valt att stolpa upp styrkor som vi ser hos en ungdomsledare, det finns inte någon som uppfyller samtliga, det är inte meningen, men man bör känna igen sig mot flertalet:

  • Viss kännedom och intresse av spelhobbyn
  • Tålamod – stå ut med allt från en tjatig styrelse, busiga ungdomar till trotsiga tonåringar
  • Social acceptans – alla är välkomna även om man inte tycker om alla eller deras åsikter
  • Inneha medvetenhet om att det följer ett ”tråkigt” ansvar
  • Vare en god förebild, tänka sig för vad man skriver på FaceBook, hur man uttrycker sig osv.
  • Samarbetsvillig – kunna anpassa sig efter föreningens bästa
  • Vara en god kamrat
  • Ta ansvar både för sin del som helheten
  • Att vara tydlig med vad jag känner och tycker
  • Att vara lojal mot fattade beslut
  • Att bidra med sånt jag är bra på
  • Att ha överinseende med andras misstag
  • Att vara generös och dela med sig
  • Bidra till god stämning
  • Att stötta kompisar med problem
  • Att visa uppskattning för sånt andra gör
  • Att i god tid meddela om något går snett eller en uppgift inte går att lösa
  • Att våga säga ifrån
  • Att be om ursäkt då jag gjort bort mig

Man behöver inte fylla alla punkter men ha ett genuint intresse och vara medveten om att det följer ett ansvar.

Som invald ungdomsledare krävs att man efter årsmöte uppvisar handling från Belastningsregistret för att påvisa att man är lämplig att arbeta ideellt med barn och ungdomar.

Möten med ungdomsgruppen hålls vid behov. Dessa möten sammankallas av huvudledarna via mail, sms eller FaceBook men så att alla hinner ta del av informationen i god tid innan mötet.

Samtliga ungdomsledare har tillgång till nycklar att låsa upp lokalen. Dessa kommer inte att lånas ut. Det krävs en närvarande ledare för att få vara i lokalen.