Kungens krona

2002 (836, sommar)

En sammanfattning av lajvet kommer.