Nyckelns hemvist

2005 (843, försommar)

En sammanfattning av lajvet kommer.