Inom cirkeln av stål

Ett socialt förhandlingslajv i bymiljö med fokus på kyrkliga högstatusroller.Inom cirkeln av stål

Lajvet ”Inom cirkeln av stål” utspelade sig i den lilla gregoriska byn Roche. Byn hade tömts på större delen av sin befolkning av kyrkoriddare och istället hade ett tretiotal kyrkliga dignitärer fraktats dit för att hålla ett kyrkligt rådslag. Runt byn slogs dessutom en järnring av riddare för att skydda mötesdeltagarna från omvärlden och för att hindra dem att fly.

Syftet med mötet var att kyrkan, genom att hålla en konklav, skulle komma fram till svaret på fyra mycket viktiga frågor:

1. Är Tevoneras krönika sann i den form den publicerats i och bör den göras offentlig?
2. Är magi alltid ett brott mot den sjunde sanningen – att sträva efter gudaliknande makt är att häda gud?
3. Är Elisabet Duvhök S:t Erika återfödd?
4. Är Isabelle eller Fastius påve?

Mötet började med att alla som ville fick hålla föredrag under lördagen. Många tog chansen och höll vackra och kloka tal. Mellan mötestillfällena jobbade mötesdeltagarna febrilt på att vinna stöd till just sin sak genom mutor, hot, vänskapsband och övertalning.

Under söndagen genomfördes röstning i alla fyra frågor efter varandra och utfallet blev som följer:

1. Konklaven beslutade att frågan om krönikan skall sparas, exempelvis i hundra år.
2. Konklaven beslutade att magi alltid är ett brott mot den sjunde sanningen, precis som att döda alltid är ett brott mot den tredje sanningen.
3. Konklaven beslutade att Elisabet Duvhök är S:t Erika återfödd.
4. Konklaven beslutade att Isabelle är den sanna påven.

Fastius blev därmed arresterad för mordet på tre ärkebiskopar. Vidare utsågs Leonard Rafaphael Chatadeamont till landskardinal av Gregorien, en ny kardinalsstol.