Stolthetens pris

Stolthetens pris

Stolthetens pris var ett lajv i Falby-kampanjen – en kampanj som i många år på ett bra sätt arrangerats av arrangörsgruppen Skogsventyr. En knapp månad innan lajvet skulle äga rum blev arrangörerna dock på grund sjukdom tvungna att släppa Stolthetens pris. Svarta Galten beslutade då att tillsammans med Martin Varg Zetterman själva slutföra projektet.

En sammanfattning av lajvet kommer.