I dårskapens spår

I dårskapens spår

En sammanfattning av lajvet kommer.