På knivens egg

På kvivens egg

En sammanfattning av lajvet kommer.