Tidigare lajv

Samtliga lajv Svarta Galten har arrangerat genom åren (inte bara Kastaria-lajv). Se även separat förteckning över lajven i Kastaria-kampanjen

2002

Kungens krona

2004

Spirans gunst

2005

Andrinna  (Rättegången mot De tres råd – internt kyrkolajv)
Tunnan  (Middag med Kardinalsrådet – internt kyrkolajv)
Nyckelns hemvist

2006

Tid av sorg

2007

Inom cirkeln av stål
Stolthetens pris
Middag med kardinalskollegiet

2008

I dårskapens spår
Hemlängtan (Sökandet efter Sankt Erika – internt vandringslajv)

2009

Tvinnade band

2010

På knivens egg

2012

Till dagen jag dör – del 1
Hjärtan i brand (Sökandet efter Sankt Erika – internt vandringslajv)

2013

Till dagen jag dör – del 2

Kommentera