Senaste nytt!

Vi vet inte hur mycket som märkts av där ute men föreningen har hittills i år rullat på ganska rutinbaserat inom alla arbetsgrupper. Verksamheten har inte minskat på något sätt men inte heller ökats på eller utvecklats, detta då möjligheten inte funnits och inte kommer att finnas detta verksamhetsår. Ideell verksamhet tar tid och energi, ibland tillåter inte våra privatliv detta och så har blivit faller för många inom ledande poster i föreningen. Planer finns att driva föreningen mer utvecklande kommande verksamhets år – men all ordinarie verksamheter fortgår som sagt så tveka inte att komma ner till lokalen och umgås med oss!

Idag hölls styrelsemöte som en nyttig energikick och avstamp för möjligheter, som alltid 🙂 Nyheter som beslutades om idag är bl.a. en ny policy för mobbning, tobak, alkohol samt droger. Denna kommer inom kort att kunna tas del av här på hemsidan, under Dokument.  Det bestämdes även att ungdomsledare samt styrelseledamöter en gång per år ska redovisa handlingar från Belastningsregistret för att visa att de är lämpliga att arbeta med barn och ungdomar. Detta kom som ett önskemål till ideella föreningar från Karlskogas kommun och vi har valt att följa detta, som ett av stegen för att bli en Säker Förening.

Verksamhet som skett inom föreningen sedan senaste inlägget (som var lääängesedan) har trots allt varit en hel del. Bortsett från den vanliga ungdomsverksamheten har det funnits ett stort intresse för lajv igen, just nu inom postapokalyptisk inriktning. Flertalet lajv har gästats av grupper från föreningen. Skoj!

Det har även framkommit ett intresse för airsoftspel.

 

Inom ungdomsverksamheten och styrelsen har arbetet mot en Säker Förening fortgått, vi har deltagit flertalet kurser som anordnats av NBV samt Karlskogas kommun. Senaste i förra veckan en som handlade om HLR, skall och nackskador samt blödningar.

Finns det något du önskar som medlem? Var inte rädd att hojta till!

Nytt år, nytt blod och nya öppettider

Nu är årsmötet för 2013 klart och en del förändringar i och med det.

En förändring är att styrelsen utökats med en ledamot och antalet ungdomsledare minskades till fem personer. Med nya namn i styrelsen, ungdomsledargruppen och ansvariga för ansvarsgrupperna påbörjar vi nu det nya året på riktigt.

Den första stora förändringen blir för ungdomsverksamheten. Fr.o.m. denna vecka kommer vi att prova att ha öppet tisdagar och lördagar, istället för tisdag och onsdag. Vi börjar med en månad för att sedan utvärdera detta. Självklart kommer lokalen fortfarande att vara öppen så fort det finns ledare på plats, och de har lovat att bli bättre på att meddela sig på Facebook eller i förväg fylla i kalendern nere i lokalen när det är något skoj på G.

E-postadresser och kontaktuppgifter kommer snart upp på webbsidan och i föreningslokalen.

Vi vill tacka de personer som avgått och som gjort mycket gott för oss:

Revisor: Lena Åkesson
Lajvansvarig: Carl Ryrberg
Webmaster: Liv Sjöström-Löf

Ungdomsledare:
Mikael Kylvik
Johan Wärn
Ellinor Eriksson
Josefin Lahrenperä

Vi hoppas nu på ett spännande år med mycket aktiviteter och skoj!
// Styrelsen

Kallelse årsmöte för verksamhetsåret 2013

Datum: Lördag den 1 mars kl. 10.00
Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan
Pärlgatan 7 A, Karlskoga

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Adjungeringar
9. Fastställande av dagordning
10. Verksamhetsberättelse
11. Ekonomisk berättelse
12. Revisionsberättelse
13. Frågan om ansvarsfrihet
14. Verksamhetsplan
15. Motioner
a) Föreningsform
b) Föreningens syfte
16. Medlemsavgift
17. Avstängda medlemmar/deltagare
18. Budget
19. Val av styrelse
20. Val av valberedning
21. Val av revisor
22. Övriga frågor
a) Val av ungdomsledare
23. Mötets avslutande

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info[snabela]svartagalten.se senast söndagden den 23/2 så vi vet hur många som tänker komma och så att vi vet att vi kan göra plats för alla. Vi bjuder på fika.

Vill du komma med förslag och nomineringar till vilka som ska vara ungdomsledare?
Det finns olika vägar att göra detta:

 1. Du som vill vara anonym: maila till elin[snabela]svartagalten.se eller skicka via sms. Ska vara inskickat senast söndagen den 23/2
 2. Lämna under årsmötet men detta blir då inte anonymt utan ett öppet förslag

Man har rätt att nominera valfri person, även sig själv, men läs denna text nedan och fundera på om personen i fråga är lämplig:

Vad är en ungdomsledare och vad innebär det?
Vi ser gärna en grupp av tjejer och killar, gärna med lite olika delintressen för att få en bra spridning och utvecklande grupp, alla måste inte vara insnöade på spel men ett visst intresse krävs. Att någon sedan hellre driver föreningen administrativt och några helst hittar på saker att göra ser vi endast som positivt.

Att vara ledare inom föreningens ungdomsgrupp medför ett ökat ansvar såväl som ökade möjligheter att få påverka föreningen samt ha roligt kort och gott.

Vi i styrelsen vill tydliggöra att det krävs mer av ungdomsledare än att ”bara” spela spel och låsa upp lokalen. En grupps sammanhållning handlar om kamratskap, lojalitet, lagande och förmåga att samarbeta. För att detta ska fungera krävs att alla , var och en i gruppen, bidrar på sitt sätt.
Arbetet bakom detta innebär bl.a.

 • Ta ansvar och presentera föreningen
 • Ha kontakt med myndigheter
 • Regelbundet kolla mailboxen och svara på mail
 • Sköta Facebook-sidan/webbsidan
 • Regelbundet delta på möten och utbildningar
 • Allteftersom dokumentera verksamheten och fylla i underlag för studiecirklar
 • Hålla god ordning i lokalen, den ska städas, hållas rent och hel
 • Delta på aktiviteter även om de kanske inte är ens egna största intresse
 • Inte vara kriminellt verksam eller nyttja droger

Vi har valt att stolpa upp styrkor som vi ser hos en ungdomsledare, det finns inte någon som uppfyller samtliga, det är inte meningen, men man bör känna igen sig mot flertalet:

 • Viss kännedom och intresse av spelhobbyn
 • Tålamod – stå ut med allt från en tjatig styrelse, busiga ungdomar till trotsiga tonåringar
 • Social acceptans – alla är välkomna även om man inte tycker om alla eller deras åsikter
 • Inneha medvetenhet om att det följer ett ”tråkigt” ansvar
 • Vare en god förebild, tänka sig för vad man skriver på FaceBook, hur man uttrycker sig osv.
 • Samarbetsvillig – kunna anpassa sig efter föreningens bästa
 • Vara en god kamrat
 • Ta ansvar både för sin del som helheten
 • Att vara tydlig med vad jag känner och tycker
 • Att vara lojal mot fattade beslut
 • Att bidra med sånt jag är bra på
 • Att ha överinseende med andras misstag
 • Att vara generös och dela med sig
 • Bidra till god stämning
 • Att stötta kompisar med problem
 • Att visa uppskattning för sånt andra gör
 • Att i god tid meddela om något går snett eller en uppgift inte går att lösa
 • Att våga säga ifrån
 • Att be om ursäkt då jag gjort bort mig

Man behöver inte fylla alla punkter men ha ett genuint intresse och vara medveten om att det följer ett ansvar.

Välkomna!