Att lajva i Kastaria

Historia
Religion
Vetenskap
Kuriosa

Kastarias länder

Folk och grupper
Dräktskick
Rättsväsende

Forum
Startsidan


Beskrivningen av den sagolika kontinenten Kastaria och dess omgivningar, där byn Glimminge i Sydireba är den naturliga mittpunkten, presenteras i ett system med tre öppna, en halvdold och en dold nivå. Den första nivån ger med några få ord en snabbskiss över olika företeelser i världen. Den andra nivån ger lite mer kunskap tänkt för den som vill ha mer än ett hum om något, men inte är fullständigt insatt. Den tredje nivån beskriver företeelsen för den som spelar en roll grundad i denna och den fjärde nivån ger information som direkt berör deltagarna, var och en på sitt sätt. En väsentlig del av informationen på den fjärde nivån är sådant som de enskilda deltagarna eller grupperna själva arbetar fram med utgångspunkt från det som beskrivits i de tre första nivåerna, vilket är skälet till att fjärde nivån inte kommer att finnas med på den här sidan men rätt ofta kan återfinnas på respektive gruppsida om man har satt upp en sådan. Den femte och helt hemliga nivån är sådant som bara Gud själv och arrangörerna känner till.Den första nivån tar upp det mest grundläggande; det du måste veta för att kunna fungera på ett trovärdigt sätt i kampanjvärlden. Nivå 1 ger dock inga djupare insikter om något ämne. För att ta ett praktiskt exempel – klosterväsendet i Kastaria. Texten på nivå 1 berättar med högst 200 ord om att det finns kloster i Kastaria och att dessa bebos av munkar och nunnor. Du får även se en bild på en typisk nunna och en lika typisk munk. Du får veta att de lever i celibat och att de har vigt sina liv åt Gud. Dessutom får du veta att munkar och nunnor är högt respekterade, även om det kan gå historier om Gudsfolk som kanske inte varit alltför fromma. Du får även veta att den som styr över ett kloster kallas för abbot eller abbedissa och att vanligt folk i regel hyser stor respekt för både munkar och nunnor. Om du läser igenom alla nivå 1-texter får du en bra grundbild av hur lajvvärlden ser ut.Den andra nivån ger djupare kunskap om olika företeelser för den som vill veta mer än bara det nödvändigaste, men som inte har företeelsen som huvudsaklig komponent i sin rolls verksamhet. Vi tar återigen exemplet med klostren i Kastaria. Andra nivån ger tillräckligt mycket kunskap för att du ska kunna känna att du någon gång har besökt ett kloster och att du har förstått vad som händer där. Du ska veta att det finns olika klosterordnar, vilket som är det främsta klostret och var det närmaste klostret ligger. Du ska ha ett hum om hur livet ter sig i klostret och du ska veta hur du beter dig när du möter en munk eller en nunna och du ska kunna känna igen de dräkter som används av de främsta av klosterordnarna.På den tredje nivån återfinns den information som du behöver för att kunna spela en roll som direkt har med företeelsen att göra. Om du spelar en klosterroll – en munk eller en nunna (eller annan kyrklig person) – så måste du veta mycket mer om livet i klostret, vad de olika husen och rummen används till, vad dräktens olika detaljer har för innebörd och du måste även veta allt om de olika ordnarna, vilka kloster som hör till vilken orden och så vidare. Hur ser ett dygn ut i klostret från morgonbön till aftonbön? Vilka verksamheter ägnar klostret sig åt, förutom bön och andlig utveckling?Materialet på den fjärde nivån är du själv med och skapar, för det är den information som handlar om din plats i den stora världen: din by, ditt kloster eller din gruva, akademi eller soldatstyrka, den plats där du bor och verkar. Hur ser det ut i klostret? Var ligger det? Vad heter abboten/abedissan? Vilka är dina kamrater? Vilka uppgifter har just du och vad tycker du om dem? Vilka fler av deltagarna på lajvet kommer från samma kloster och vad har ni för inbördes relationer? Svaren på alla de här frågorna kan och bör du och övriga deltagare med samma bakgrund själva komma fram till med utgångspunkt från materialet på nivå 1, 2 och 3. Skapa den närmaste miljön och gör den så levande som möjligt med så många detaljer som du känner för. Delar av den information som skapas till den fjärde nivån kommer så småningom att göras tillgänglig för övriga deltagare, som antingen har besökt den beskrivna platsen eller haft med den att göra eller kommer att spela sådana roller vid ett senare tillfälle. Det är därför viktigt att arrangörerna och världsgruppen får tillgång till allt sådant bakgrundsmaterial som andra kan ha nytta av.Det finns saker som inte ens hennes helighet påven känner till – trots att hon till och med vet vad just du gjorde bakom vedboden i förra veckan! Den sorts kunskap som döljer sig bakom nivå 5 är sådant som den verkliga historien bakom ouppklarade brott, de verkliga sambanden mellan till synes orelaterade händelser och det verkliga ursprunget till världen och dess folk och fä och djuriska halvfolk. För naturligtvis finns det även en sådan nivå. En del av informationen här används för att ge både stadga och mystik åt det som är öppet och känt, medan annat är sådant som särskilt utvalda deltagarroller känner till eller har möjlighet att få veta under pågående lajv.

<< Tillbaka till Att lajva i Kastaria